ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 
 
Η ILIOFAR μετά απο μελέτη σας παρέχει ενα παράδειγμα για μια τυχαία επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα

Κόστους Εγκατάστασης - Χρηματοδότησης - Απόδοσης

Σε ένα σύστημα που έχει συνολική ισχύ 9945 wp έχουμε αρχικό κόστος εγκατάστασης 20000 (μαζί με το ΦΠΑ) αν καλύψουμε το 10000 ευρώ με ίδια κεφάλαια και τα άλλα 10000 μέσω  χρηματοδότησης με ένα δάνειο τραπέζης με επιτόκιο 8% και με σύμβαση με τ0ν πάροχο για 25 έτη συνολικά στην τιμή των 0,25€/kwh έχουμε.

Ισχύς Συστήματος : 9,945 kWp

Κλιματικά Δεδομένα : Αθήνα

Πάνελ 39 IRES-SL 255

Ετήσια Παραγωγή: 1420 kWh/kWp

Inverter : KACO POWADOR 12 TL3

Σύστημα στήριξης: ISOFIX

Συνολική Επένδυση: 20.0000 €

Αρχικό ίδιο κεφάλαιο: 10.000 

Επιτόκιο Χρηματοδότησης: 8%

Επισκόπηση αποτελεσμάτων μετά από 25 χρόνια (24 χρόνια εξασφαλισμένα έσοδα + έτος της αγοράς)

Απόδοση  στα 35 έτη : 185.235 €

Κόστος 
Αποπληρωμής του δανείου και λειτουργικές δαπάνες :
30000€

Μέσα Ετήσια έσοδα 3500 € (στα 10 έτη)

Ετήσια έξοδα 1500 € (τα πρώτα 10 χρόνια)

Αποπληρωμή Δανείου :10 έτη

Συνολικό Όφελος από τον ήλιο:  75000 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: (+30) 210 2465 298, (+30) 210 2400 680, info@iliofar.grΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Φυτά 18, Αχαρναί, Αθήνα