ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Ποιο είναι το κόστος για την στέγη του σπιτιού μου; 

 

Το κόστος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη  κυμαίνεται από 20.000 έως 35000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος και την δυσκολία κατασκευής.

 Θα πρέπει να πληρώνω πάγια;

Όχι, δεν υπάρχουν υποχρεωτικά πάγια έξοδα που να σας επιβαρύνουν .

 

 

Τι θα μου αποδώσει οικονομικά ;

 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο βλέπουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά μήνα για μια περίπτωση εγκατάστασης σε στέγη ισχύος 9800 watt, τα συνολικά ετήσια έσοδα φτάνουν μέχρι τα 7.718 ευρώ

Μηνιαία παραγωγή συστήματος 9,8 kwp

Μήνας

Παραγωγή (kWh)

Ευρώ

Ιανουάριος

789

433,95 €

Φεβρουάριος

808

444,40 €

Μάρτιος

1168

642,40 €

Απρίλιος

1332

732,60 €

Μάιος

1484

816,20 €

Ιούνιος

1510

830,50 €

Ιούλιος

1548

851,40 €

Αύγουστος

1512

831,60 €

Σεπτέμβριος

1378

757,90 €

Οκτώβριος

1095

602,25 €

Νοέμβριος

738

405,90 €

Δεκέμβριος

671

369,05 €

Συνολα

13963

7.718,15 €

 

 Πότε θα κάνω απόσβεση ;

Ο μέσος χρόνος απόσβεσης είναι περί τα 5 χρόνια, βάση της απόδοσης των 7000 ευρώ, ενώ η σύμβαση με την Πάροχο εταιρεία είναι 25 χρόνια μέσα στα οποία το σύστημα θα μας έχει αποδώσει συνολικά πάνω από 6 φορές το αρχικό σας κεφάλαιο, δηλαδή πάνω από 60000 ευρώ σε δέκα χρόνια και πάνω από 180000 ευρώ σε 25 χρόνια.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: (+30) 210 2465 298, (+30) 210 2400 680, info@iliofar.grΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Φυτά 18, Αχαρναί, Αθήνα